Reglement

samenvatting


SPEELGERECHTIGDHEID
Spelers moeten lid zijn van Badminton Nederland of een bij de BWF aangesloten organisatie. Er wordt gespeeld in de categorieën 3, 5 en 7. Indeling is op basis van de punten op de Nationale Ranglijst Badminton van week 44-2018. 

Categorie 3: spelers met maximaal 2626 punten op de NRB van 5-2019.
Categorie 5: spelers met maximaal 949 punten op de NRB van 5-2019.
Categorie 7: spelers met maximaal 438 punten op de NRB van 5-2019.

Het hoogste aantal punten dat een speler op de enkel-, dubbel-of gemengd-dubbelranglijst heeft, bepaalt de categorie waarin een speler (voor alle onderdelen) moet inschrijven. Spelers mogen in een hogere categorie inschrijven.

Voor de dubbels/mixen geldt dat beide spelers aan de voorwaarden voor een bepaalde categorie moeten voldoen.

Wanneer tijdens het toernooi blijkt dat een speler zich ingeschreven heeft in een verkeerde categorie dan wordt de speler gediskwalificeerd. Er vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.


WEDSTRIJDSYSTEEM
Er wordt gespeeld volgens het afvalsysteem. In alle categorieën wordt gespeeld om “the best of 3 games” (2 gewonnen games tot 21 met verlenging tot 30).


INSCHRIJVEN
Inschrijfgeld is € 7,25 + € 0,75 (verplichte afdracht bond) = € 8,00 per persoon per onderdeel te betalen vóór aanvang van de 1e partij. Je kunt je online inschrijven via https://badmintonnederland.toernooi.nl. Een onderdeel komt te vervallen wanneer er minder dan vier inschrijvingen zijn ontvangen. Er kunnen maximaal 175 wedstrijden worden gespeeld. Bij het overschrijden van het aantal wedstrijden wordt op basis van je inschrijfdatum bepaald of je wel of niet mee kan doen. Dubbel-en mix-inschrijvingen worden pas geaccepteerd wanneer beide spelers zich hebben ingeschreven. De inschrijving sluit indien bovengenoemd aantal wedstrijden is bereikt, maar uiterlijk op zondag 26 mei 2019 om 24:00.


Het complete reglement voor de 11e editie van het Apeldoorn Open is te vinden op www.toernooi.nl